Bij de meeste rioolstelsels lopen de afvoerbuizen een klein beetje schuin af. Dit noemen we ook we ‘onder afschot’. Door de helling stroomt het water vanzelf weg. Zorg voor voldoende hoogteverschil in de afvoer, zodat het water goed weg kan lopen. Houd hier rekening met minstens 4 mm daling per meter PVC buis. Zorg dat de doucheput waterpas staat en goed is aangesloten aan de afvoer. Stort of werk nu de vloer af.